top of page

Malta Vatandaşlığı: Koşullar

 

Malta'da yatırım yaparak vatandaşlık programı, benzerleri içinde en çok tercih edilen bir programdır. Bu nedenle, aranılan koşullar çok nettir ve her bir başvuran çok katı güvenlik soruşturmasından geçirilir.

Başvuranların sabıka kaydı temiz olmalıdır. Malta hükümeti, her bir başvuranı INTERPOL, Uluslararası Suçlar Mahkemesi ve diğer farklı kaynak ve yetkili kurumlarda detaylı incelemeye tabi tutar. Bu anlamda, başvuranların yüz kızartıcı bir suçtan dolayı aranıyor olmaması veya mahkemeye çıkarılmış olmaması gerekir. Güvenlik soruşturmasının sonucu temiz olanlara Malta vatandaşlığı, bir başka anlamda AB vatandaşlığı hakkı tanınır.

Vatandaşlık hakkı kazanabilmek için; ana başvurucunun en az 18 yaşında olması, Malta'da son 12 ay en az 4 hafta ikamet etmiş olması ve aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:
 

 • Değeri en az 350 bin Euro olan bir konutu satın almak (konut en az 5 yıl süreyle satılamaz ve kiraya verilemez)
  veya
  Malta'da yıllık kirası en az 16 bin Euro olan bir konutu 5 yıl süreyle kiralamak (Kiralanan yer bir başkasına kiralanamaz)

VE

 • 650 bin Euro Malta devletinin Ulusal Gelişim ve Sosyal Fonuna bağışta bulunmak  -  bu rakam sadece ana başvuran için olup, eşlerden ve 18 yaş altı çocuklardan kişi başına 25 bin Euro, 18 yaş üstü diğer aile bireylerinden ise kişi başına 50 bin Euro ek bağışlar alınır -

VE

 • En az 150 bin Euro değerinde Malta hazine bonosu satın almak (5 yıl süreyle elde tutulmalıdır)

VE

 • En az 50 bin Euro koruma sağlıyan sağlık sigortası yaptırmak (Sigorta tüm dünyadaki sağlık harcamalarını kapsamalıdır)

Başvuru Ücretleri ve Maliyetler

Malta vatandaşlık programında, ilk başvurudan vatandaşlık edinilip Malta pasaportu edilinene kadar geçen süreçte alınan ücretler ve maliyetler şu şekildedir:

Ulusal Gelişim ve Sosyal Fonuna yapılan bağışlar

 • Ana başvurucu: €650,000

 • Eş: €25,000

 • 17 yaşına kadar olan her bir çocuk: €25,000

 • 18-26 yaş arası yetişkin her bir çocuk: €50,000

 • Ana başvurucu veya eşinin anne ve babası (kişi başına): €50,000

Güvenlik soruşturması ücretleri

 • Ana başvurucu: €7,500

 • Eş: €5,000

 • 18 yaş üctü her bir aile bireyi: €5,000

 • 13-17 yaş arası her bir çocuk: €3,000

 • 13 yaş altı çocuklardan güvenlik soruşturması ücreti alınmaz

 

Oturum Kartı ücretleri

 • Ana başvurucu: Ücretsiz

 • Eş ve diğer her bir aile bireyi: €1,000/kişi başına

Pasaport ücreti

 • Ana başvurucu ve her bir aile ferti için = €500 kişi başına

Hazine bonusu yatırımı

 • Tüm aile bireyleri için toplam = €150,000 

Diğer ücretler

 • Banka masrafları: €200 - tüm aile için toplam

 • Sağlık sigortası: ailedeki her bir bireyin yaşına ve sağlık durumuna göre kişi başına ortalama 300 ile 1000 Euro arası.

Malta vatandaşlık programı yüksek prestijli bir programdır ve ortalama 1 milyon Euro civarında nakit yatırıma ihtiyaç duyar. Bu rakam sizin için yüksek ise Portekiz'deki Altın Vize programını düşünebilirsiniz.

Malta Ofisi

 

Coates Global Malta
Brittania House, 2nd floor
Suite 8, Old Bakery Street
Valletta, VLT 1450
TELEFON: +44 20 77991606
EPOSTA: malta@coatesglobal.com

Dr Frederick Ellul

MALTA VATANDAŞLIĞI
Koşullar ve Maliyetler
bottom of page